OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Poročilo, Pogum 2021/2022

V letošnjem šolskem letu smo že peto leto aktivno razvijali kompetence podjetnosti znotraj projekta POGUM. Pri tem smo sledili načrtu, ki smo ga pripravili ob začetku šolskega leta. Naš letošnji izziv je bil, da načrtujemo in izvedemo dejavnosti, ki bi pri učencih omogočale izmenjavo znanj, medsebojno sodelovanje, krepitev empatije, razvijale in poglabljale čut solidarnosti, sočutja in nesebične pomoči. Pri tem smo bili uspešni, saj smo skozi leto realizirali številne načrtovane dejavnosti.

 

Pri interesni dejavnosti Junaki prijaznosti so učenci načrtovali, pripravili in izvedli številne dogodke, kot so EVROPSKI DAN JEZIKOV, DAN UČITELJEV, MEDNARODNI DAN PRIJAZNOSTI IN DAN RADOVEDNEŽEV. Učenci so prispevali svoje ideje in izdelke ob sprejemu prvošolcev in pri pripravi razrednih ur na temo duševnega zdravja. Organizirali so štiri dobrodelne akcije. V januarju so s pomočjo učiteljev pripravili videoposnetek, ki je bil namenjen zbiranju donacij za prenovo hišniškega stanovanja, in sodelovali pri organizaciji zbiranja igrač za Pediatrično kliniko. V maju so pripravili akcijo z naslovom Otroci za otroke. V decembru in januarju so se učenci posvetili pripravi bralnih kotičkov. V januarju je sledila otvoritev in izvedba dneva radovednežev. V februarju so presenetili svoje domače z izdelano voščilnico in prijaznim posvetilom, v  marcu pa presenetili učiteljice ob dnevu žena ter po šoli pripravili gibalne kotičke. April in maj sta bila namenjena pripravam in organizaciji obiska Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad.

 

Kompetence podjetnosti so učenci razvijali tudi pri rednem pouku. V novembru so po oddelkih načrtovali tehniški dan na temo decembrske okrasitve ter oddelčnega druženja. Pripravili so načrt okrasitve razrednih vrat, kriterije za ocenjevanje razrednih vrat, predloge za nagrade za najboljšo okrasitev, načrt za razredno voščilo, s katerim so se fotografirali pod šolsko smrečico, načrt razredne pošte (skriti prijatelj), misel, ki je ponazarjala dogajanje na šoli v decembru, in nabor glasbe ter družabnih iger za dobro vzdušje.

V drugem razredu so učenci na različne načine skozi celo šolsko leto razvijali kompetence podjetnosti. Izdelovali so didaktične igre, sodelovali pri meritvah gibalnih spretnostih, samostojno načrtovali in izdelali številne izdelke, drug drugemu nudili pomoč pri urah pouka in s številnimi aktivnostmi razvijali kompetence: motivacija in vztrajnost, sodelovalno ter izkustveno učenje.

Učenci v 6. razredu so se pri urah gospodinjstva postavili v vlogo kmetovalca in načrtovali, pripravili ter predstavili svojo kmetijo. Na ta način so spoznali beljakovine ter živila, ki vsebujejo več beljakovin.

Prvi in drugi razredi so sodelovali pri meritvah gibalnih spretnostih, se o tem veliko pogovarjali ter pripravili nabor različnih vaj in se v njih preizkusili. Na ta način so samostojno spremljali svoj napredek.

Pri urah angleščine in glasbene umetnosti so učenci na razredni stopnji načrtovali in izdelovali številne didaktične igre.

 

V okviru projekta Korak k sončku pa so učenci spregovorili o drugačnosti in različnih oblikah invalidnosti. Na koncu šolskega leta so spoznali parakolesarja Aneja Dopliharja.

 

Starejši učenci so kompetence podjetnosti razvijali pri pripravi raziskovalnih nalog in ogledih filmskih predstav ter kasnejših diskusijah na temo drugačnosti.

 

Ob koncu šolskega leta smo tudi zaposleni šole v okviru projekta Dvig digitalne kompetentnosti pričeli s pripravami na dejavnosti, ki nam bodo omogočile razvoj in dvig digitalne pismenosti v prihodnjem šolskem letu.

 

Članice projektnega tima smo naše primere dobrih praks večkrat predstavile ostalim šolam, ki so vključene v projekt POGUM. Naše delo smo predstavile tudi na zaključni konferenci projekta.

 

Sodelovanje v razvojnem projektu POGUM nas je v teh petih letih obogatilo in nam omogočilo, da smo aktivno razvijali, izvajali in prenašali znanja na področju podjetnosti na ostale zaposlene ter učence šole. Tako smo skozi leta spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot zmožnost za razvijanje inovativnosti, ustvarjalnosti in proaktivnosti posameznika ter različnih skupin. V pouk smo uvajali indirektno poučevanje, kot je izkustveno in sodelovalno učenje, poudarjali razvoj kritičnega razmišljanja, spodbujali samoiniciativnost, ustvarjalnost, motivacijo in vztrajnost. Učencem smo preko različnih dejavnosti omogočali razvoj odgovornosti do drugačnosti, poudarjali pomen posameznikovega položaja v skupnosti in učence vključevali k načrtovanju in izvajanju dejavnosti, s katerimi so lahko pomagali drugim ljudem na šoli, doma ali v lokalni skupnosti. Prav tako smo se trudili, da jim omogočimo načrtovanje in vodenje humanitarne dejavnosti v okviru šole in načrtovanje ter izvajanje sodelovalnega ter izkustvenega medvrstniškega ter medgeneracijskega učenja. Tako so učenci sodelovali pri aktivnostih, pri katerih so razvijali čut za odgovornost, sožitje, pravičnost, spoštovanje dela drugih in razumevanje pomena trajnostnega razvoja ter družbene in lastne odgovornosti za prihodnost.

 

Nekaj utrinkov: SPLETNA POVEZAVA

 

Tim projekta POGUM

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava