OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Šolska svetovalna služba

Svetovalna služba svetuje staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela.

 

V primeru učnih, osebnostnih ali drugih težav se po pomoč lahko obrnete na psihologinjo go. Vilmo Lampe od 8. do 14. ure po obveznem predhodnem dogovoru. Prisotna je tudi v času popoldanskih govorilnih ur (od 17.00 do 18.30).


Šolska svetovalna služba namenja posebno skrb učencem s posebnimi potrebami. Šola ima vse kadrovske in materialne pogoje, ki so potrebni za uspešno integracijo zlasti gibalno oviranih otrok. Delo z njimi je nekoliko specifično in zahteva tesno sodelovanje vseh, ki so v neposrednem stiku z otrokom.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava