OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Učim se biti učitelj
OŠ Mirana Jarca podprla projekt Učim se biti učitelj

 

Osnovna šola Mirana Jarca sodeluje v projektu Učim se biti učitelj, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

S programom v okviru projekta se spodbuja krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih delovnih mestih: učitelj začetnik brez naziva, vzgojitelj začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez naziva, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu.

 

Učitelj začetnik na Osnovni šoli Mirana Jarca svoje naloge izvaja ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega učitelja in učitelja začetnika. V času projekta je deležen strokovne, družbene ter osebne podpore.

 

V času trajanja projekta (2019/2020) bo učitelj začetnik na Osnovni šoli Mirana Jarca:

- vključen v pouk (nadomeščanje, nudenje individualne pomoči učencem tujcem pri usvajanju slovenskega jezika, vodenje interesne dejavnosti – kreativno pisanje);

- aktivno bo sodeloval v projektu POGUM (naša šola je razvojna šola);

- nadarjenim bo nudil pomoč pri pripravi šolskega bloga in vodenju šolskega radia;

- v aktivu družboslovja bo aktivno sodeloval pri pripravi in vodenju kulturnih dni;

- vključen bo v projekt medšolskega sodelovanja;

- s svetovalno službo bo pripravil druženje z učenci begunci;

- sodeloval bo pri organizaciji že utečenih šolskih sejmov;

- spoznal bo delo razrednika.

 
Učim se biti učitelj 2019/2020

Učiteljica začetnica je na Osnovni šoli Mirana Jarca v okviru programa Učim se biti učitelj ...

Več ...
 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava