OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Šolska prehrana

Subvencionirana prehrana v šolskem letu 2016/17


S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki poenostavlja postopek pridobivanja pravice do subvencionirane malice in kosila.

Staršem ni potrebno šoli oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo šola upoštevala podatke o pripadajoči subvenciji, ki ga bo dobila od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

DRUŽINE, KI IMAJO NA DAN 1. 9. 2016 VELJAVNO ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU

Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni potrebno, starši na šoli oddate le prijavo na malico in kosilo.

 

DRUŽINE, KI NA DAN 1. 9. 2016 NIMAJO VELJAVNE ODLOČBE O OTROŠKEM DODATKU

Učencem naše šole nudimo šolsko malico (dopoldansko in popoldansko) ter kosilo. Učenci 1. in 2. razredov imajo malico po 1. šolski uri, ostali po 2. šolski uri. Kosilo delimo med  11.50 in 13.50. S kosilom vedno pričnejo učenci 1. in 2. razredov.

 

Dobaviteljica kosila je OŠ Bežigrad. Malice pripravljamo sami. V kolikor ima vaš otrok zaradi zdravstvenih razlogov posebno prehrano oz. dieto, mu to seveda omogočimo, vendar se je potrebno prej o tem pogovoriti z vodjo šolske prehrane.

 

Starši lahko zaprosite za subvencionirano prehrano. Do tega so upravičeni učenci, katerih starši izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v Pravilih o šolski prehrani in navodilih za subvencioniranje šolske prehrane. Subvencije ureja pristojni Center za socialno delo.

 

Trajne spremembe glede naročila prehrane med letom so možne. Sporočite jih lahko po elektronski pošti ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ) ali po telefonu (01 28 06 119) vsak delovni dan do 12.00.

 

Izpolnjeno in podpisano odjavo starši oddajo razredniku ali v tajništvo. Preklic velja z dnem, ki ja zapisan na odjavi, razen če je bila ta oddana manj kot dva dneva pred navedenim datumom. V kolikor ostane učenec prijavljen še na kak obrok, je potrebno izpolniti novo prijavnico, ki bo veljala od dneva spremembe.


Obrazce za preklic šolske prehrane dobijo starši na spletni strani šole, pri razredniku ali v tajništvu.


Za začasne odjave in ponovne prijave zaradi bolezni oz. drugih odsotnosti imate tri možnosti:

  • pošljite sporočilo na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ,
  • odjavite preko spleta direktno v Lo.Polis (vsak učenec ima svojo šifro),
  • ali pokličete na telefonsko številko tajništva (2806 100).

Prehrano je treba odjaviti do 8.30, da se odjava upošteva z naslednjim dnem. Enako velja za ponovno prijavo. V primeru, da prehrane ne odjavite, vam moramo tudi za subvencionirano prehrano zaračunati polno ceno.

 

Malica in kosilo se plačujeta s položnico v roku, ki je določen na njej.


Upamo, da boste z našo ponudbo prehrane zadovoljni in da bo naše sodelovanje uspešno. Tedenski jedilnik je objavljen tako na naši spletni strani kot na vratih jedilnice.

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO

OBRAZEC ZA PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO

ZBIRNA POLOŽNICA ZA VEČ OTROK

 

Cena nove kartice v primeru izgube ali uničenja je 5€.

NAROČILNICA ZA KARTICO

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava