OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Medpredmetno povezovanje (SLO, TJA, LUM): Pravljična hišica za miško Minko

21. 11. 2019 so imeli učenci 2. a-razreda skupno učno uro pri SLO in TJA. Učenci so sodelovali pri načrtovanju učnih ur (tudi za LUM).

 

Štiri učenke so za uvodni del izdelale lutke – miške in zapele ter zaplesale ob pesmi Miška in mavrica. Trije učenci so v slovenskem jeziku pripovedovali zgodbo Minkino jutro na kmetiji. Prisluhnili so tudi pripovedovanju zgodbe v angleškem jeziku. S pomočjo ilustracij in dodanimi vsiljivci so sestavljali zgodbo in v angleškem jeziku poimenovali in pravilno izgovarjali dogajanja na ilustracijah. Nato so v skupinah pisali povedi v slovenskem jeziku.

 

Urili so se tudi v načrtovanju: Narisali in napisali so predloge – ideje za izdelavo pravljične hišice. Svoje ideje so predstavili v skupinah in se dogovorili kakšno hišico bodo izdelali: o postopku izdelave, o materialu in pripomočkih. Pri izdelavi pravljične hišice so razvijali in urili motorične spretnosti ter upoštevali pravila sodelovalnega dela in učenja. Po končanem delu so vrednotili svoje ideje – razmišljali so o namenu učnih ur in medpredmetni povezavi in izpostavili svoje izkušnje.

 

Utrinki učne ure ...

 

Pri SLO, TJA in LUM so razvijali naslednje kompetence: Motivacijo in vztrajnost, načrtovanje in vodenje, sodelovanje, ustvarjalnost, izkustveno učenje, mobiliziranje virov in drugih, prevzemanje pobude in vrednotenje idej.

 

Učenci so razmišljali o namenu učnih ur in medpredmetni povezavi in izpostavili svoje izkušnje.

 

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava