OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Predstavitev dejavnosti v okviru projekta POGUM v šolskem letu 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 bomo v okviru projekta POGUM nadaljevali s področjem kulture. Dodali pa smo novo področje, pri katerem se bomo trudili razvijati čut za sočloveka, solidarnost, medsebojno pomoč in etično ter trajnostno mišljenje.

 

Menimo, da je potrebno poudariti pomen in krepitev empatije do nesebične pomoči, ki je dandanes večkrat izvzeta iz različnih življenjskih okoliščin ter družbe. Učenci se bodo na različne načine soočali z izzivi in razmišljali, kako lahko sami pomagajo drug drugemu in kako lahko pripomorejo k reševanju te problematike v ožjem in/ali širšem prostoru.

 

Skupaj z učenci bomo načrtovali in pripravili dejavnosti, kot so:

1. Ambasadorji prostovoljstva, kjer se bodo učenci srečali z vprašanjem Komu v razredu lahko pomagam in na kakšen način? Učenci bodo podali predloge in ideje, kako lahko pomagajo sošolcem znotraj razredne skupnosti. Sledi izdelan načrt dejavnosti skozi celo šolsko leto in njegovo spremljanje do želenega cilja.

2. Šolska izmenjevalnica bo skrbela za menjavo dobrin, ki bodo potekale v šoli, seveda ob predhodnih predlogih učencev. Učenci bodo v sodelovanju z učitelji določili časovni okvir in samo izvedbo ter pomen izmenjave.

3. Bodi dober, bodi kul je projekt, ki ga bodo učenci izvedli v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

4. Otroci za otroke je dobrodelna akcija, ki jo bodo načrtovali in pripravili učenci.

5. Pomladni koncert, ki bo obarvan z idejami učencev, njihovimi dosedanjimi kompetencami, z javnim nastopanjem, povezovanjem starejših in mlajših učencev, s krepitvijo odnosov med njimi in seveda najpomembnejše z medsebojno pomočjo pri nastajanju tovrstne dejavnosti, kot je javni dogodek.

6. Medvrstniško sodelovanje, je sodelovanje med učenci različnih starosti. Učenci se bodo na tak način povezovali in sodelovali pri različnih učnih urah v okviru obveznega učnega programa.

 

Tudi pri kulturi bodo učenci kompetenco podjetnosti razvijali in poglabljali ob različnih dejavnostih. Učenci prve triade bodo vsakodnevno spoznavali – poslušali/brali ljudske pesmi, pravljice in izbrane tudi uprizarjali (SLJ). Medvrstniško bodo sodelovali s šestošolci, poslušali in skupaj uprizarjali izbrane ljudske pravljice. Z medpredmetnim povezovanjem (TJA, SPO) bodo spoznavali tudi tuje ljudsko izročilo. Pri glasbeni umetnosti bodo peli ljudske pesmi in plesali ljudske plese ter jih predstavili starejšim učencem. Mlajši učenci se bodo udeležili prireditve Mali jezikovni mozaik in skupaj načrtovali ter pripravili predstavitve različnih pripovedk, ugank in se naučili nekaj besed v tujih jezikih. Poleg opisanih dejavnosti, bodo na šoli potekale še mnoge druge.

 

Pri mlajših učencih bomo predvsem razvijali ustvarjalnost, motivacijo in vztrajnost, medsebojno sodelovanje, izkustveno učenje, načrtovanje ter vodenje. Pri starejših učencih pa bomo razvijali še druge kompetence podjetnosti. To so: odkrivanje priložnosti, vrednotenje idej, etično in trajnostno mišljenje, samozavedanje, mobiliziranje virov, prevzemanje pobude, načrtovanje in vodenje, obvladovanje negotovosti ter finančno pismenost. Potrebno je poudariti, da vsi vključeni učenci preko načrtovanih dejavnostih razvijajo kompetenco podjetnosti, kar je bistvo projekta, kajti s kompetenco podjetnosti mladi osebnostno rastejo in se razvijajo v odgovorne ter aktivne posameznike v družbi.

 

Tim projekta POGUM

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava