OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

VPIS V PRVI RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Spoštovani starši!

Vabimo vas k vpisu vašega otroka v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2018/19.

Vpis bo potekal v kabinetu šolske svetovalne delavke OŠ Mirana Jarca in sicer v PONEDELJEK, 12. FEBRUARJA 2018,  in v TOREK, 13. FEBRUARJA 2018, od 8. do 12. ure in od 16. do 19. ure.

 

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/2006, 102/2007) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši na vpis pripeljite tudi otroka. S seboj na vpogled prinesite otrokov osebni dokument ali rojstni list.

 

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu. V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu),  otrok pa spada v šolski okoliš OŠ Mirana Jarca, morate:

- otroka vpisati na OŠ Mirana Jarca,

- na izbrano šolo nasloviti pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje.


Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje do 27. FEBRUARJA 2018. Šola je dolžna o tem odločati najkasneje v 30 dneh od dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog za prepis. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka. Šola o svoji odločitvi obvesti starše.

 

Danica Večerić, ravnateljica

 

 

Vabilo za vpis v 1. razred

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava