OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

PREDSTAVITEV UČITELJEV

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

1. a

Mateja Rednak Gradišek

Katarina Sokač

1. b

Karmen Knez Sonja Lokar

2. a

Veronika Szillich

Jana Brojan

2. b

Jana Brojan Veronika Szillich

3. a

Anica Petrič

Iris Kolenc Slabe

3. b

Iris Kolenc Slabe

Anica Petrič
4. a Adrijana Černič Nena Arko

4. b

Nena Arko

Adrijana Černič

5. a

Marta Marolt

Metka Rotar

5. b

Mirka Terbižan Batič

Marija Munda

5. c

Metka Rotar

Marta Marolt


UČITELJI 4. IN 5. RAZREDA

Učitelj

Predmet

Daniela Potočnik

TJA
Ana Ilić TJA, GUM
Ines Mikulan GUM

Aleša Dolinar

ŠPO

Bor Tekavčič ŠPO

Rado Ogrin

ŠPO

Natalija Rajh

neobvezni izbirni predmet nemščina

Nataša Muaketova

neobvezni izbirni predmet francoščina

Tadeja Klenar/Alja Šubic

neobvezni izbirni predmet računalništvo

Bor Tekavčič neobvezni izbirni predmet šport

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

6. a

Katja Rovan

Maja Dacar

6. b

Helena Fortuna Jenko

Smiljana Peklaj

7. a Anka Novak Ćehajić Andrej Nardin/Alja Šubic

7. b

Tone Krajnc

Tanja Bovha Sovič

8. a

Aleša Dolinar

Tadeja Klenar

8. b

Daniela Potočnik

Ines Mikulan

8. c

Barbara Avsec

Irena Verbič

9. a

Rado Ogrin Natalija Rajh

9. b

Mihaela Bola
Irena Knific


Učitelj

Predmet

Tanja Bovha Sovič

SLO, IP - gledališki klub

Mihaela Bola

SLO, IP - retorika

Irena Verbič SLO, MMPZ

Katja Rovan

MAT

Alja Šubic

MAT, NIP - računalništvo, IP - urejanje besedil

Andrej Nardin MAT

Anka Novak Čehajić

TJA

Daniela Potočnik

TJA

Helena Fortuna Jenko LUM

Ines Mikulan

GUM, MPZ

Smiljana Peklaj

GEO, IP - turistična vzgoja

Tone Krajnc

ZGO, DKE

Tadeja Klenar FIZ, IP - kemija v okolju, zvezde in daljnogledi, IP - multimedija, NIP - računalništvo

Irena Knific

KEM, NAR

Maja Dacar

BIO, GOS, IP - sodobna priprava prehrane

Barbara Avsec TIT, MAT, IP, NIP

Rado Ogrin

ŠPO, IP - odbojka

Uroš Rozman ŠPO
Aleša Dolinar ŠPO, IP - šport za sprostitev

Natalija Rajh

IP, NIP - nemščina

Nataša Mukaetova IP, NIP - francoščina
Bernarda Močilnik IP - vzgoja za medije

 

VZGOJITELJICA  OZ.  DRUGA UČITELJICA V RAZREDU

Katarina Sokač, Sonja Lokar.

 

UČITELJICA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU IN OBVEZNEGA PREDMETA ANGLEŠČINA V 2. in 3. RAZREDU

Ana Ilić.

 

UČITELJI V PODALJŠANEM BIVANJU

Helena Fortuna Jenko, Bor Tekavčič, Tadeja Klenar, Marija Munda, Karmen Zupančič, Smiljana Peklaj, Natalija Rajh, Ines Mikulan, Mirka Terbižan Batič, Isabella Godejša.

 

UČITELJI V JUTRANJEM VARSTVU

Dušan Bohinc, Iris Kolenc Slabe, Tone Krajnc, Sonja Lokar, Anica Petrič, Katarina Sokač, Veronika Szillich, Tone Krajnc.

 

UČITELJI ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ

Branka Jeretina Magister, Klara Ogrizek, Špela Seifert, Mojca Zupančič,

 

UČITELJICI V MODELU RaP - (PODROČJE GIBANJE IN ZDRAVJEZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE, PREHRANA

Bor Tekavčič, Marija Munda, Adrijana Černič

 

E-NASLOVI UČITELJEV IN OSTALIH ZAPOSLENIH

Objavljamo e-naslove učiteljev in ostalih zaposlenih na OŠ Mirana Jarca. Naslovi so namenjeni za kratka obvestila in dogovore o govorilnih urah. Zaposleni se bodo potrudili, da vam bodo v času pouka med šolskim letom odgovorili v treh delovnih dneh.

 

Priimek

Ime

E-naslov

Arko

Nena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Avsec

Barbara

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Bohinc

Dušan

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Bola

Mihaela

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Bovha Sovič

Tanja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Brojan

Jana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Černič

Adrijana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Dacar

Maja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Dolinar

Aleša

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Fortuna Jenko

Helena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Godejša

Isabella

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ilić

Ana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Klenar

Tadeja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Knez

Karmen

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Knific

Irena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Kolenc Slabe

Iris

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Krajnc

Tone

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Krašovic

Petra

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Leben

Bojan

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Lenkič

Marjeta

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Lokar

Sonja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Markelj Petek

Mateja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Marolt

Marta

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Mikulan

Ines

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Milavec

Ajda

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Močilnik

Bernarda

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Munda

Marija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Nardin

Andrej

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Novak Ćehajić

Anka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ogrin

Rado

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ogrizek

Klara

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Peklaj

Smiljana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Perovšek

Simona

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Petrič

Anica

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Potočnik

Daniela

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rajh

Natalija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rednak Gradišek

Mateja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rotar

Metka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rovan

Katja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rozman

Uroš

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Seifert

Špela

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Sokač

Katarina

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Stražar

Klavdija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Szillich

Veronika

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Šubic

Alja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Tekavčič

Bor

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Terbižan Batič

Mirka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Verbič

Irena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Zupančič

Karmen

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Marija

Munda

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava