OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

PREDSTAVITEV UČITELJEV

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

1. a

Karmen Zupančič

Katarina Sokač

1. b

Karmen Knez Sonja Lokar

2. a

Anica Petrič

Bernarda Močilnik

2. b

Veronika Szillich Irena Kolarič

3. a

Iris Kolenc Slabe

Mateja Rednak Gradišek

3. b

Mateja Rednak Gradišek

Iris Kolenc Slabe

4. a

Metka Rotar

Marija Munda

4. b

Mirka Terbižan Batič

Metka Rotar

4. c

Marija Munda

Mirka Terbižan Batič

5. a

Marta Marolt

Nevenka Arko

5. b

Nevenka Arko

Marta Marolt

 

UČITELJI 4. IN 5. RAZREDA

Učitelj

Predmet

Daniela Potočnik

TJA

Anka Novak Ćehajić

TJA

Uroš Rozman

ŠPO

Rado Ogrin

ŠPO

Natalija Rajh

Neobvezni izbirni predmet nemščina

Barbara Avsec

Neobvezni izbirni predmet tehnika

Alja Šubic

Neobvezni izbirni predmet računalništvo

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

6. a

Katja Rovan

Ines Mikulan

6. b

Maja Bračika Piščanc

Andrej Nardin

7. a

Smiljana Peklaj

Tanja Bovha Sovič

7. b

Anka Novak Ćehajić

Rado Ogrin

8. a

Tone Krajnc

Irena Knific

8. b

Daniela Potočnik

Helena Fortuna Jenko

9. a

Mihaela Bola

Klavdija Stražar

9. b

Uroš Rozman Simona Perovšek


Učitelj

Predmet

Suzana Cvirn Guček

SLO

Tanja Bovha Sovič

SLO

Simona Perovšek

SLO

Mihaela Bola

SLO, MMPZ, PB

Katja Rovan

MAT

Andrej Nardin

MAT, FIZ

Barbara Avsec

MAT, TIT, IP, NIP

Anka Novak

TJA

Daniela Potočnik

TJA

Ines Mikulan

GUM, MPZ

Helena Fortuna Jenko

LUM, IP, PB

Smiljana Peklaj

GEO, PB

Tone Krajnc

ZGO, D, JV

Irena Knific

KEM, GOS, NAR

Klavdija Stražar

BIO, PB

Uroš Rozman

ŠPO, IP

Rado Ogrin

ŠPO, IP

Alja Šubic

IP, NIP, PB

Natalija Rajh

NEM, IP, NIP, PB

Nataša Mukaetova IP

 

VZGOJITELJICA  OZ.  DRUGA UČITELJICA V RAZREDU

Katarina Sokač, Sonja Lokar.

 

UČITELJICA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU IN OBVEZNEGA PREDMETA ANGLEŠČINA V 2. in 3. RAZREDU

Ana Ilić.

 

UČITELJICE V PODALJŠANEM BIVANJU

Marija Lazarič, Jana Brojan, Bernarda Močilnik, Irena Kolarič, Alja Šubic, Mihaela Bola, Smiljana Peklaj, Helena Fortuna Jenko, Natalija Rajh, Klavdija Stražar, Ana Ilić.

 

UČITELJI V JUTRANJEM VARSTVU

Tone Krajnc, Veronika Szillich, Karmen Knez, Uroš Rozman.

 

UČITELJI ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ

Branka Jeretina Magister, Vesna Kotar, Špela Seifert, Irena Fifolt, Vesna Hlebec Štruc, Mojca Šmid.

 

UČITELJICA V PROJEKTU GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNI IN FIZIČNO POČUTJE

Ajda Milavec.

 

E-NASLOVI UČITELJEV IN OSTALIH ZAPOSLENIH

Objavljamo e-naslove učiteljev in ostalih zaposlenih na OŠ Mirana Jarca. Naslovi so namenjeni za kratka obvestila in dogovore o govorilnih urah. Zaposleni se bodo potrudili, da vam bodo v času pouka med šolskim letom odgovorili v treh delovnih dneh.

 

Priimek

Ime

E-naslov

Arko

Nena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Avsec

Barbara

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Bohinc

Dušan

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Bola Mihaela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Bovha Sovič Tanja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Bračika Piščanc Maja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Brojan

Jana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Cvirn Guček

Suzana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Dolinar

Aleša

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Fortuna Jenko

Helena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ilić Ana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Knez

Karmen

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Knific

Irena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Kolarič

Irena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Kolenc-Slabe

Iris

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Krajnc

Tone

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Lazarič Marija Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Leben

Bojan

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Lenkič

Marjeta

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Lokar

Sonja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Markelj Petek

Mateja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Marolt Marta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Mikulan Ines Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Milavec Ajda Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Močilnik

Bernarda

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Munda Mariija Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Nardin

Andrej

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Novak Ćehajić

Anka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ogrin

Rado

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ogrizek

Klara

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Peklaj

Smiljana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Perovšek

Simona

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Petrič

Anica

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Potočnik Daniela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rajh

Natalija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rednak Gradišek

Mateja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rotar

Metka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rovan Katja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rozman

Uroš

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Seifert Špela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Sokač

Katarina

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Stražar Klavdija Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Szillich

Veronika

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Šubic Alja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Terbižan Batič

Mirka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Večerić

Danica

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Zupančič

Karmen

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Marija

Munda

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava