OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

PREDSTAVITEV UČITELJEV

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

1. a

Mateja Rednak Gradišek

Katarina Sokač

1. b

Karmen Knez Sonja Lokar

2. a

Karmen Zupančič

Veronika Szillich

2. b

Veronika Szillich karmen Zupančič

3. a

Anica Petrič

Iris Kolenc Slabe

3. b

Iris Kolenc Slabe

Anica Petrič
4. a Marta Marolt Metka Rotar

4. b

Marija Munda

Marta Marolt

4. c

Metka Rotar

Marija Munda

5. a

Mirka Terbižan Batič

Nena Arko

5. b

Nena Arko

Mirka Terbižan Batič


UČITELJI 4. IN 5. RAZREDA

Učitelj

Predmet

Daniela Potočnik

TJA
Ana Ilić TJA, GUM
Ines Mikulan GUM

Aleša Dolinar

ŠPO

Rok Gostiša ŠPO

Rado Ogrin

ŠPO

Natalija Rajh

neobvezni izbirni predmet nemščina

Nataša Muaketova

neobvezni izbirni predmet francoščina

Alaj Šubic

neobvezni izbirni predmet računalništvo

Rok Gostiša neobvezni izbirni predmet šport

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

6. a

Anka Novak Ćehajić

Smiljana Peklaj

6. b

Tone Krajnc

Adrijana Černič

7. a Aleša Dolinar Ines Mikulan

7. b

Daniela Potočnik

Helena Fortuna Jenko

7. c

Barbara Avsec

Maja Bračika Piščanc

8. a

Rado Ogrin

Natalija Rajh

8. b

Mihaela Bola

Irena Knific

9. a

Katja Rovan

Tadeja Klenar

9. b

Tanja Bovha Sovič Alja Šubic


Učitelj

Predmet

Tanja Bovha Sovič

SLO, IP - gledališki klub

Mihaela Bola

SLO, IP - retorika

Maja Bračika Piščanc SLO, MMPZ

Katja Rovan

MAT

Alja Šubic

MAT, NIP - računalništvo, IP - urejanje besedil

Adrijana Černič MAT

Anka Novak Čehajić

TJA

Daniela Potočnik

TJA

Helena Fortuna Jenko LUM

Ines Mikulan

GUM, MPZ

Smiljana Peklaj

GEO, IP - turistična vzgoja

Tone Krajnc

ZGO, DKE

Tadeja Klenar FIZ, IP - kemija v okolju, zvezde in daljnogledi

Irena Knific

KEM, NAR, GOS

Klavdija Stražar

BIO, NAR, GOS, IP - sodobna priprava prehrane

Barbara Avsec TIT, MAT, IP, NIP

Rado Ogrin

ŠPO, IP - odbojka

Uroš Rozman ŠPO
Aleša Dolinar ŠPO, IP - šport za sprostitev

Natalija Rajh

IP, NIP - nemščina

Nataša Mukaetova IP, NIP - francoščina
Bernarda Močilnik IP - vzgoja za medije

 

VZGOJITELJICA  OZ.  DRUGA UČITELJICA V RAZREDU

Katarina Sokač, Sonja Lokar.

 

UČITELJICA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA ANGLEŠČINA V 1. RAZREDU IN OBVEZNEGA PREDMETA ANGLEŠČINA V 2. in 3. RAZREDU

Ana Ilić.

 

UČITELJI V PODALJŠANEM BIVANJU

Maja Bračika Piščanc, Jana Brojan, Adrijana Černič, Helena Fortuna Jenko, Rok Gostiša, Tadeja Klenar, Ajda Milavec, Bernarda Močilnik, Smiljana Peklaj, Natalija Rajh, Katarina Sokač, Mirka Terbižan Batič.

 

UČITELJI V JUTRANJEM VARSTVU

Dušan Bohinc, Iris Kolenc Slabe, Tone Krajnc, Sonja Lokar, Anica Petrič, Katarina Sokač, Veronika Szillich.

 

UČITELJI ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ

Barbara Feguš, Irena Fifolt, Branka Jeretina Magister, Klara Ogrizek, Špela Seifert, Mojca Šmid, Lea Vodička, Aleksandra Fleischmann.

 

UČITELJICI V MODELU RaP - (PODROČJE GIBANJE IN ZDRAVJEZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE, PREHRANA

Rok Gostiša, Lea Dezire.

 

E-NASLOVI UČITELJEV IN OSTALIH ZAPOSLENIH

Objavljamo e-naslove učiteljev in ostalih zaposlenih na OŠ Mirana Jarca. Naslovi so namenjeni za kratka obvestila in dogovore o govorilnih urah. Zaposleni se bodo potrudili, da vam bodo v času pouka med šolskim letom odgovorili v treh delovnih dneh.

 

Priimek

Ime

E-naslov

Arko

Nena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Avsec

Barbara

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Bohinc

Dušan

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Bola Mihaela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Bovha Sovič Tanja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Bračika Piščanc Maja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Brojan

Jana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Černič Adrijana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Dezire Lea Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Dolinar

Aleša

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Fortuna Jenko

Helena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Gostiša Rok Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Ilić Ana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Klenar Tadeja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Knez

Karmen

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Knific

Irena

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Kolenc Slabe

Iris

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Krajnc

Tone

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Krašovic Petra Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Leben

Bojan

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Lenkič

Marjeta

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Lokar

Sonja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Markelj Petek

Mateja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Marolt Marta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Mikulan Ines Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Milavec Ajda Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Močilnik

Bernarda

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Mohorič Maxi Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Munda Marija Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Novak Ćehajić

Anka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ogrin

Rado

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ogrizek

Klara

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Peklaj

Smiljana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Perovšek

Simona

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Petrič

Anica

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Potočnik Daniela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rajh

Natalija

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rednak Gradišek

Mateja

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rotar

Metka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rovan Katja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Rozman

Uroš

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Seifert Špela Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Sokač

Katarina

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Stražar Klavdija Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Szillich

Veronika

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Šmuc Damjan Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Šubic Alja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Terbižan Batič

Mirka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Verbič Irena Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Zupančič

Karmen

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 


Marija

Munda

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava