OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

OBVEZNI PREDMETNIK V OŠ - RAZREDNA STOPNJA

Predmet

RAZRED

1.

2.

3.

4.

5.

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenski jezik

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Likovna umetnost

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Glasbena umetnost

2

70

2

70

2

70

1,5

53

1,5

53

Spoznavanje okolja

3

103

3

105

3

105

 

 

 

 

Gospodinjstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

1

35

Družba

 

 

 

 

 

 

2

70

3

105

Naravoslovje in tehnika

 

 

 

 

 

 

3

105

3

105

Matematika

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

Angleški jezik

 

 

 

 

 

 

2

70

3

105

Šport

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

Dopolnilni, dodatni pouk

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dan

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dan

3 dni

3 dni

3 dni

4 dni

4 dni

Število predmetov

6

6

6

8

9

Tedensko ur pouka

20

21

22

24

26

Tednov pouka

38

38

38

38

38


 

OBVEZNI PREDMETNIK V OŠ – PREDMETNA STOPNJA

PREDMET

RAZRED

6.

7.

8.

9.

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenski jezik

5

175

4

140

3,5

1225,5

4,5

144

Likovna umetnost

1

35

1

35

1

35

1

32

Glasbena umetnost

1

35

1

35

1

35

1

32

Geografija

1

35

2

70

1,5

52,5

2

64

Zgodovina

1

35

2

70

2

70

2

64

Naravoslovje

2

70

3

105

 

 

 

 

Biologija

 

 

 

 

1,5

53

2

64

Kemija

 

 

 

 

2

70

2

64

Fizika

 

 

 

 

2

70

2

64

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

128

Tuji jezik

4

140

4

140

3

105

3

96

Tehnika in tehnologija

2

70

1

35

1

35

 

 

Gospodinjstvo

1,5

53

 

 

 

 

 

 

Šport

3

105

2

70

2

70

2

64

Dom. in drž. kult. in etika

 

 

1

35

1

35

 

 

Izbirni predmet 1.

 

 

2/1

70

2/1

70

2/1

64

Izbirni predmet 2.

 

 

1

35

1

35

1

32

Izbirni predmet 3.

 

 

1

35

1

35

1

32

Oddelčna skupnost

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

17,5

0,5

16

Dopolnilni, dodatni p.

1

35

1

35

1

35

1

32

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

64

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Tehniški dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

4 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Število predmetov

11

14

16

14

Tedensko ur pouka

26

29,5

30

30

Tednov pouka

35

35

35

32

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava