OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Učim se biti učitelj 2019/2020

Učiteljica začetnica je na Osnovni šoli Mirana Jarca v okviru programa Učim se biti učitelj pod mentorstvom Danice Večerić v prvih treh mesecih (od 1. 10. 2019 do 24. 12. 2019) izvajala sledeče aktivnosti: nudila je nadomeščanja pouka, opravljala delo v podaljšanem bivanju, nudila individualno pomoč učencem in učencem tujcem pri usvajanja slovenskega jezika, vodila interesno dejavnost kreativno pisanje, na kateri je nadarjenim nudila pomoč pri pripravi šolskega bloga (https://jarcevtobogan.splet.arnes.si/), ter se seznanila s projektom POGUM, ki ga je predstavila učencem v razredu. Opravila je hospitacije pri urah slovenskega jezika in književnosti, pri pouku likovne umetnosti ter v podaljšanem bivanju.

 

Aktivno je sodelovala pri pripravi veznega besedila za prireditev ob dnevu samostojnosti ter nudila pomoč pri izvedbi šolskega bazarja. Sodelovala je na delovnih sestankih, pedagoških konferencah, govorilnih urah in sestankih slovenistov.

 

V okviru izobraževanj se je udeležila predavanja o varstvu pri delu ter predavanja o preventivi in prvi pomoči pri alergijskih reakcijah. Seznanila se je z nacionalnim projektom Rastem s knjigo, s prenovo pouka slovenščine v osnovnih šolah, z literaturo o profesionalnem razvoju učitelja, supervizijo ter knjižnično-muzejskim projektom Vodnik po sledovih besed.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava