OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Prijave in odjave


PRIJAVA ŠOLSKE PREHRANE


Starši oziroma zakoniti zastopniki svojega otroka prijavijo na šolske obroke pisno s prijavo učenca na šolsko prehrano. Naročnik se zavezuje, da bo s podpisom obrazca Prijava na šolsko prehrano redno in pravočasno poravnal vse stroške. V primeru neporavnanih obveznosti ima izvajalec pravico učencu ukiniti šolsko kosilo in popoldansko malico ter nastale neporavnane obveznosti primerno obravnavati. Starši oziroma zakoniti zastopniki se lahko v primeru težav s plačevanjem šolske prehrane obrnejo na šolsko svetovalno delavko in na vodstvo šole.


Učenci kosila prevzemajo s pomočjo kartice, ki je obvezna. Naročiti jo je potrebno z naročilnico za novo kartico. Cena nove kartice v primeru izgube ali uničenja je 5 evrov.


OBRAZEC ZA PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO

ZBIRNA POLOŽNICA ZA VEČ OTROK

NAROČILNICA ZA NOVO KARTICOODJAVA ŠOLSKE PREHRANE


Posamezen obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Šolske obroke za učence, ki so odsotni od pouka zaradi sodelovanja na različnih športnih, kulturnih in drugih šolskih tekmovanj ter drugih srečanj, odjavi šola.


Za začasne odjave in ponovne prijave zaradi bolezni oz. drugih odsotnosti vas prosimo, da sami poskrbite za pravočasno odjavo obrokov.

 

Za to imate na voljo tri možnosti:

 

Priporočamo odjavo v aplikaciji Lo. Polis. Pri odjavah po elektronski pošti in SMS-u nujno dopišite ime in priimek otroka, razred ter datum, od kdaj do kdaj otroka odjavljate od prehrane oziroma od posameznega obroka (navedite katerega). Prehrano je treba odjaviti do 8.30, da se odjava upošteva z naslednjim delovnim dnem. Enako velja za ponovno prijavo.

 

V primeru, da prehrane ne odjavite, vam bodo tudi subvencionirani obroki zaračunani.

 

Trajne spremembe glede naročila prehrane med letom so možne, in sicer tako, da starši oz. zakoniti zastopniki izpolnite nov obrazec za prijavo na šolsko prehrano:


OBRAZEC ZA PRIJAVO NA ŠOLSKO PREHRANO


Sprememba bo upoštevana 2 delovna dneva po prejemu novega obrazca, saj potrebujemo čas za naročilo živil. Izpolnjen in podpisan obrazec lahko pošljete po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali ga oddate v tajništvu šole.

 

V primeru, da preklicujete vse obroke, na katere je otrok naročen in ne prijavljate otroka na noben obrok, nas o tem obvestite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .


V primeru, da učenec s 1. septembrom ni bil naročen na noben obrok, pa ga želite sedaj na obrok(e) prijaviti, izpolnite samo obrazec za prijavo na šolsko prehrano.


Malica in kosilo se plačujeta s položnico v roku, ki je določen na njej.


Za vse nadaljnje informacije, ki so povezane z organiziranjem šolske prehrane se obrnite na vodjo šolske prehrane, Klavdijo Stražar, preko elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava