OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Druge oblike dela z učenci

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK


Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje.

 

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.

Natančen razpored in urnik dodatnega ter dopolnilnega pouka bodo dobili učenci septembra 2019.

 

PODALJŠANO BIVANJE


Podaljšano bivanje je namenjeno učencem 1.–5. razreda. Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo šolske obveznosti, seznanjajo se s tehnikami učenja, kulturo prehranjevanja, se socializirajo in navajajo na individualno in skupinsko delo.

 

Podaljšano bivanje ni varstvo, ampak nadgradnja osnovnega programa.

 

V oddelkih podaljšanega bivanja se trudimo, da otroci kakovostno in ustvarjalno predvsem pa varno preživijo čas, ko so starši v službah.

 

Vsebuje naslednje elemente:

  • prehrano,
  • sprostitveno dejavnost,
  • samostojno učenje,
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Starši, ki želijo, da otrok nalogo konča v šoli, naj upoštevajo čas, namenjen pisanju domačih nalog.

 

Podaljšano bivanje ne more biti nadomestilo za starševsko delo z otroki doma. Otrokovo šolsko delo morate starši spremljati vsak dan. Preglejte otrokove naloge, predvsem pa se pogovarjajte in poslušajte otroka. Učitelj je v času samostojnega učenja (pri pisanju nalog) na razpolago vsem učencem in ne more venomer celotni skupini natančno pregledati vseh nalog.

 

Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakate pred razredom. Učenci lahko le s pisnim dovoljenjem staršev odidejo domov sami.

 

OKVIRNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU:

Časovna razporeditev

Dejavnosti

12.00–13.30

kosilo in sprostitvene dejavnosti

13.30–14.20

samostojno učenje

14.45–15.00

popoldanska malica

14.25–16.00

ustvarjalno preživljanje prostega časa in sprostitvene dejavnosti

16.0017.00 ustvarjalno preživljanje prostega časa in sprostitvene dejavnosti (potrebno je oddati prošnjo)

 

Vsak učitelj podaljšanega bivanja si organizira svoj delovni dan  v oddelku po svoje, upoštevajoč dejavnosti, ki so predpisane, kosilo, vreme … Urnik bo vsak učitelj objavil pred razredom.

 

JUTRANJE VARSTVO


Za učence 1.–3. razreda organiziramo jutranje varstvo od 6.15 do 8.15. Jutranje varstvo je vodeno in zajema počitek, pogovor, sprostitvene dejavnosti (skupinske ali individualne), družabne igre ter pripravo na pouk.

 

ŠOLA V NARAVI


Za učence 2. ter od 4. do 9. razreda bomo organizirali šolo v naravi.

 

RAZRED

 

TERMIN

 

KRAJ

 

VODJA

2.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

14. 10. - 16. 10. 2020


20. 12.  - 24. 12. 2020


7. 9. - 11. 9. 2020


15. 3. - 19. 3. 2021


21. 9. - 25. 9. 2020


21. 9. - 25. 9. 2020


21. 9. - 25. 9. 2020

CŠOD Čebelica


CŠOD Medved


Ptujske toplice


CŠOD Gorenje


CŠOD Gorenje


CŠOD Vojsko


CŠOD Rak

Veronika Szillich


Mirka Terbižan Batič


Rado Ogrin


Aleša Dolinar


Mihaela Bola


Katja Rovan


Smiljana Peklaj

 

TEČAJ PLAVANJA


Tečaj plavanja bo organiziran za 1. in 3. razred v športnem parku Tivoli. Učenci 6. razreda imajo preizkus znanja v plavanju. Za učence, ki še niso osvojili tehnike plavanja, bo organiziran še tečaj. Na tečaj jih spremljajo starši.

 

Urnik tečaja:

Razred

Datum

Ura

1. razred

?

?

3. razred

?

?

 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava