OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Urniki učencev od 6. do 9. razreda
Ponedeljek, 29 Avgust 2022 15:15

Spoštovani učenci!

 

Na spodnjih povezavah lahko najdete celoletne urnike po oddelkih.

Pridržujemo si pravico, da v prihodnjih dneh še pride do kakšne spremembe.

Tedenske urnike boste lahko redno spremljali na portalu Lo.Polis ali na povezavi TUKAJ.

 

Želimo vam uspešno in vedoželjno šolsko leto!

Bernarda Močilnik, pomočnica ravnatelja

 

Povezave do urnikov:

6. a

6. b

7. a

7. b

8. a

8. b

8. c

9. a

9. b

 
Urniki

 

URNIKI ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

 

 


 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, INTERESNE DEJAVNOSTI, DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA IN DEJAVNOSTI KLUBOV LETNEGA PROGRAMA ŠPORT V ŠOLSKEM LETU 2022/23

 

Ura

Čas

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

P

7.30

8.15

JUGIB 5-9

NIP ŠPO 5

ŠAH 3-8

NIP ŠPO 4

1.

NIP TJA 1. b

NIP TJA 1. a

5.

11.55
̶

12.40

NIP TJA 1. a

NIP TJA 1. b

RaP -PLES 4

6.

12.45
̶
13.30

NIP NEM 4-6

NIP RAČ 5

NIP RAČ 5-6

NIP NEM 5-6

RaP -PLES 3

Nemščina

Ustvarj. del.

NIP ŠPO 6

NIP FRA 4-6

OPZ 1. sk

MPZ

7.

13.50
̶
14.35

NIP NEM 4-6

RaP - PLES 1

GIB OPB 7

PLES 3

GIB OPB 5

Pravljični krož.

GIB OPB 1

RaP - RITM

Junaki prijaz.

Radio – po dogovoru

NIP FRA 4-6

NIP NEM 4-6

NIP RAČ 4-5

GIB OPB 4

OPZ 2. sk

RaP - Košarka

IMPZ

Lik. del (izm.)

8.

14.40
̶
15.25

RaP -PLES 2

GIB OPB 8

KARATE 1-2.

GIB OPB 6

Robotika-Ev3

KOŠ. Globus 1-5

JUDO 3-4

GIB OPB 2

Šah 1-2

KARATE 1-2.

KOŠ. Ježica.

GIB OPB 3

Tehnika 4

JUDO 3-4

TENIS 1-3

Lik. del (izm.)

ŠP. GIMN.

9.

15.30

16.15

KARATE nad.

ROKO. dekl.

JUDO 1-2

KARATE nad.

ROKO. dekl.

JUDO 1-2

KOŠ. Globus 1-5

10.

16.15

17.00

Opomba: Urnik se še ureja, možne so manjše spremembe.


V prvem ocenjevalnem obdobju se ID ROB-Ev3 izvaja za učence 4. razredov v drugem pa za učence 5. razredov. Interesna dejavnost računalništvo za učence 2. in 3. razredov se bo izvajala v letu 2023. V decembru 2022 je možna sprememba urnika interesnih dejavnosti

V tem šolskem letu je šola vključena v poskus uvajanja vsebinskega področja Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok (ZGDP), zato bomo učencem nudili možnost dodatnih ur gibanja (GIB), ter drugih interesnih dejavnosti s področja telesne aktivnosti (košarka in ples) ter zdrave prehrane (zeliščni vrt). Cilji razširjenega programa so spoznati različne vsebine in načine udejanjanja zdravega življenjskega sloga, jih preizkusiti in doživeti. Te vsebine se bodo za učence od 1. do 4. razreda večinoma izvajale v času podaljšanega bivanja.

NIP TJA 1. b

 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava