OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Urniki

URNIKI ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

1. a

2. a

3. a

4. a

5. a

6. a

7. a

8. a

9. a

1. b

2. b

3. b

4. b

5. b

6. b

7. b

8. b

9. b

2. c

5. c

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, INTERESNE DEJAVNOSTI IN DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2019/20

P

7.30–8.15

 

NIP NEM zač.
RAČ 6 

DRAM 1


 

DRAM 25.

11.55 ̶ 12.40


 

NIP TJA 1. b
GIB 1.a


 

NIP TJA 1. A
GIB 1. b


 

NIP TJA 1. B
PLES 2


 

NIP TJA 1. a
GIB OPB6


6.

12.45 ̶ 13.30


NIP RAČ 5
OPZ 1+PB4
NAR 1


 

TEH 4 PLES
ples 4. r


 

NIP TEH 1
NIP NEM 5-6
NIP FRA

GIB 5. r.


 

NIP ŠPO 4-5
ŠPA 5-9
LIK izm.


 

NIP RAČ 4


7.

13.50 ̶ 14.35


NIP NEM 4-5
OPZ 3+PB3
NAR 2-3
ROB1, 2 izm.
ROB OS izm.
GIB PB5


 

MMPZ
VRT
GIB PB3
PREH 5-9


 

NIP NEM 5-6
NIP FRA

ŠAH 3-4
PREH 1-2
GIB OPB4


 

NIP ŠPO 5-6
NIP TEH 6
NIP NEM zač.

LIK izm.
RAČ 2 izm.
RAČ 3 izm.

ŠPA 3-4


8.

14.40 ̶ 15.25


ZIV 3-5


 

GIB 4. r


 

ŠAH 1-2
NEM 2-3

PREH 3-4


 

ŠPA 1-2


9.

15.30–16.15


ZIV 1-2


 

Opomba: Urnik se še ureja, možne so manjše spremembe.

V tem šolskem letu je šola vključena v poskus uvajanja vsebinskega področja Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok (ZGDP), zato bomo učencem nudili možnost dodatnih ur gibanja (GIB), vsebin o zdravju in varnosti (ZIV) ter o zdravi prehrani (PREH). Cilji razširjenega programa so spoznati različne vsebine in načine udejanjanja zdravega življenjskega sloga, jih preizkusiti in doživeti. Te vsebine se bodo za učence od 1. do 5. razreda večinoma izvajale v času podaljšanega bivanja.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI KLUBOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20

 

Rokometni klub
Krim
rokomet dekleta

PON 14.40-15.25

SRE 14.40-15.25

Košarkarski klub
Parklji
košarka dečki

TOR 14.40-15.25

ČET 14.40-15.25

Športno društvo
Sokol Bežigrad
športna
gimnastika
PET 14.40-15.25
Športno društvo
Otroška nogometna
šola Ljubljana
nogomet

1., 2. razred


3., 4. razred

TOR 15.25-16.10

ČET 15.25-16.10

TOR 16.15-17.00

ČET 16.15-17.00

Klub za ritmično
gimnastiko
ritmična
gimnastika
dekleta

ČET 14.40-15.25

Športno društvo
Mala šola juda
Ljubljana
judo

3., 4. razred


1., 2. razred

TOR 14.40-15.25

ČET 14.40-15.25

TOR 15.25-16.10

ČET 15.25-16.10

Karate klub
Ljubljana
karate

1. stopnja


2. stopnja

PON 14.30-15.30

SRE 14.30-15.30

PON 15.30-16.30

SRE 15.30-16.30

Tenis tenis ČET 15.30-16.15


v življenjski slog

 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava