OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Svet staršev

 

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki ga sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Svet staršev je posvetovalni organ zavoda in daje mnenje o delu šole, ki ga potem zastopajo predstavniki staršev v svetu zavoda.

 

ČLANI SVETA STARŠEV

Razred

Predstavnik

1. a

Blanka Mekinda Vidmar

1. b

Miro Pandža Novak

2. a

Tatiana Wilenpard

2. b

Ana Mušič

3. a
Vesna Vižintin Šporn

3. b

Nataša Komolec

3. c

Aša Rogelj

4. a

Luka Vodopivec

4. b

Tina Vrbinc

5. a

Ana Farkaš

5. b

Ana Lah Pregl

6. a

Tina Vesel Tanjšek

6. b

Marjana Rihtar

6. c

Srđan Vuković

7. a

Maja Kovše

7. b

Urša Pavčič

8. a

Špela Stepančič

8. b

Jure Medič

9. a

Sabina Rus

9. b

Urška Krempl

 

ODBORI IN KOMISIJE, V KATERE SO VKLJUČENI PREDSTAVNIKI STARŠEV

- ODBOR ZA PREHRANO: Špela Peternel, Lenka Hradilova, Maja Arrigler, Tina Vrbinc, Tatjana Zagorc, Mina Špela Stepančič (koordinator)

- KOMISIJA ZA PRITOŽBE: Marjana Rihtar, Urban Šegedin

- ŠOLSKI SKLAD: Marjana Rihtar, Vesna Vižintin Šporn, Srđan Vuković

 

 

Spodnji prispevki so namenjeni obveščanju o delovanju sveta staršev.

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2020/2021

Zapisnik 1. rednega sestanka Sveta staršev za šolsko leto 2020/21

Zapisnik 2. rednega sestanka Sveta staršev za šolsko leto 2020/21

Zapisnik 3. rednega sestanka Sveta staršev za šolsko leto 2020/21

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2019/2020

Zapisnik 1. rednega sestanka Sveta staršev, 26. 9. 2019

Zapisnik 2. sveta staršev v šolskem letu 2019/20

Zapisnik 3. rednega sestanka sveta staršev v šolskem letu 2019/20


ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2018/2019

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 26. 9. 2018

Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta staršev, 1. 10. 2018 do 5. 10. 2018

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 20. 12. 2018

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 17. 1. 2019

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 6. 6. 2019

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 2017/2018

Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev, 27. 9. 2017

Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta staršev, 17. 10. 2017 do 23. 10. 2017

Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev, 18. 1. 2018

Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev, 27. 2. 2018

Zapisnik 4. sestanka Sveta staršev, 31. 5. 2018

 

 

 

ŠOLSKI SKLAD

Poročilo o delu šolskega sklada za leto 2018

 

Predstavniki razredov naj svoje starše redno obveščajo, da lahko zaprosijo za subvencijo iz šolskega sklada za tabor, zimsko šolo v naravi - smučanje, poletno šolo v naravi – plavanje. Subvencija lahko znaša največ 42 eur.

Postopek

Starši napišejo vlogo (kratko navedejo socialni položaj). Podpisano vlogo lahko pošljejo na e-naslov šole ali e-naslov ravnateljici oz. po navadni pošti. Odbor šolskega sklada glede na razpoložljivost denarnih sredstev vlogi ugodi ali pa tudi ne. O odločitvi dobijo starši povratno informacijo.

Predstavnike prosimo za pomoč pri iskanju donatorjev.

 

 

 

 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG DRUŽIN, brezplačna rekreacija za družine ob petkih ob 18.30


V šolskem letu 2015/16 se je na podlagi projekta Zdrav življenjski slog, ki je uspešno potekal na naši šoli, porodila ideja, da lahko tudi družine otrok, ki obiskujejo našo šolo, spodbudimo k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti (ob petkih od 18.30 do 20.00) želimo zagotoviti zainteresiranim družinam brezplačne športne aktivnosti vsak teden ter na tak način odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti ...).

Z brezplačno rekreacijo za družine želimo ponuditi otrokom in staršem telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok in odraslih. Druženje izven uradnih dejavnosti šole pa ima tudi pozitiven učinek na odnose med odraslimi in otroki.

Ker rekreacijo organizira prostovoljka, lahko potek rekreacije oblikujemo tedensko glede na želje otrok.

Prosim za obvezno prijavo na mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali 041-870-381, kjer dobite tudi več informacij.

 

 

 

 

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

 

Dogajalo se je v prejšnjem šolskem letu, skupina trenutno ne deluje.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s srečanji skupine za starše in učitelje, ki potekajo pod vodstvom dr. Bogdan Polajnarja. Udeležba je brezplačna.

 

KOMU?

Skupina je namenjena vsem, ki se na takšne in drugačne načine v vlogi staršev ali učiteljev soočamo z izzivi, ki jih prinese odraščanje naših otrok kot npr.: postavljanje mej, medvrstniško nasilje, komunikacija, izražanje čustev, odnosi...

 

ZAKAJ?

Pogosto se znajdemo v situacijah, ko še sami ne vemo kako se odzvati, kaj narediti, kaj reči... Skupina nudi varno okolje kjer lahko vsak posameznik naslovi svojo stisko, jo podeli ter s strokovnim vodenjem in izmenjavo izkušenj poišče možne rešitve.

 

1. srečanje skupine je bilo 15. 9. 2016 ob 19. uri zvečer v učilnici 302 (zgodovina) na OŠ Mirana Jarca.

Vtis starša:"Priporočam udeležbo kot preventivo, da se bomo naučili, kako ravnati pri problemih, ko se bodo pojavili tudi v našem razredu. Mogoče že dobimo rešitev za obstoječ problem. Vsekakor pa dobite odgovore na vprašanja: Kako motiviram otroka: da dela naloge, da se uči, da bere, da sodeluje pri pouku in domačih opravilih… Produktivno se je pogovoriti s starši, ki imajo podobne probleme in videti, kako v drugih razredih rešijo enak problem. Skupaj nam bo uspelo!"

 

2. srečanje skupine se je odvijalo 6. 10. 2016 ob 18.30 uri. Udeležencev je bilo cca. 25, prisotni so bili tudi učitelji. Pogovor je tekel o reševanju izpostavljenih problemov iz prvega srečanja (udeleženci smo bili razporejeni v skupine po 4, reševali smo vsak svoj problem, katerega smo morali predstavljati  predstaviti na različne načine (s kartami, lutkami, kockami, risanjem,..). Namen je bil ta, da sami s tem, ko določen  problem predstavimo na različne načine, lahko z drugega zornega kota vidimo rešitve problema in s tem najdemo način, kako bi ta problem rešili).

 

3. srečanje skupine se je odvijalo 1. 12. 2016 ob 18.30 uri v učilnici za ZGO. Prisotnih je bilo 10 udeležencev. S strani pedagoških delavcev je prišla ravnateljica. Posvetili smo se temi psihičnega nasilja nad vrstniki.

Mnenja udeležencev:

"Druženja so zanimiva, vedno kaj novega spoznam, tudi zavedanje o tem, da nasilje na šoli obstaja in da je v porastu. Dr. Polajnar zanimivo razlaga svoje teorije, ki sem jih tudi že uporabila v praksi in delujejo. Zanima me, kaj bo šola naredila na preventivi tega perečega problema."

"Z veseljem prihajam na srečanja, ker se veliko novega naučim. Tematika me zelo zanima, ker imam otroka v prvem razredu in lahko s pravim pristopom vodim otroka naprej po pravi poti."

 

Do nadaljnjega skupina ne deluje več zaradi pomanjkanja sredstev. Prosimo potencialne donatorje, da se javijo in omogočijo nadaljevanje preventive.

 

 


 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava