OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Sodelovanje med šolo in straši je izjemno pomembno. Zato vas vabimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure.

 

Tako boste na tekočem o pomembnih dogajanjih na šoli ter o napredku svojega otroka. Za pogovor s posameznim  učiteljem se morate starši predhodno najaviti, saj vam želimo podati čim bolj celostno informacijo o vašem otroku. Najava je pomembna tudi zaradi morebitne odsotnosti učitelja na predviden dan govorilnih ur.

Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj za uspešno vzgojno dejavnost šole. Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj prijazna, odprta in učinkovita. V primeru reševanja konfliktnih situacij pa želimo, da starši upoštevate postopnost pri komuniciranju, kar pomeni, da se najprej obrnete na:

- učitelja,
- učitelja in razrednika,
- šolsko svetovalno službo,
- vodstvo šole.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE


Za pogovor s posameznim  učiteljem se morate starši predhodno najaviti, saj vam želimo podati čim bolj celostno informacijo o vašem otroku. Najava je pomembna tudi zaradi morebitne odsotnosti učitelja na dan govorilnih ur zaradi dni dejavnosti, nadomeščanj in izobraževanj.

 

Ura

Od

Do

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Predura

7.30

8.15

K. Zupančič

I. Kolenc Slabe

A. Petrič

J. Brojan

M. Rednak Gradišek

S. Lokar

K. Knez

1. ura

8.20

9.05


R. Ogrin

A. Milavec

S. Peklaj

L. Dezire

V. Szillich

2. ura

9.10

9.55

M. Marolt

N. Rajh

T. Krajnc

M. Rotar

M. Munda

T. Bovha Sovič


Malica

9.55

10.05


3. ura

10.15

11.00

M. Terbižan

A. Šubic

I. Knific

M. Bola

H. Fortuna Jenko

I. Mikulan

4. ura

11.05

11.50

N. Arko

T. Klenar

B. Avsec

A. Ilić

K. Stražar

A. Novak Ćehajić

A. Dolinar5. ura

11.55

12.40


K. Rovan

D. Potočnik

D. Večerić

M. Bračika Piščanc

M. Škrabec

6. ura

12.45

13.30


 

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE


1. popoldanske govorilne ure četrtek, 1. 10. 2020
2. popoldanske govorilne ure četrtek, 5. 11. 2020
3. popoldanske govorilne ure
(novoletni dogodek)
četrtek, 3. 12. 2020
4. popoldanske govorilne ure četrtek, 7. 1. 2021
5. popoldanske govorilne ure četrtek, 4. 3. 2021
6. popoldanske govorilne ure četrtek, 1. 4. 2021
7. popoldanske govorilne ure četrtek,  6. 5. 2021

Popoldanske govorilne ure potekajo od 17.00 do 18.30.

 

 

RODITELJSKI SESTANKI


1. roditeljski sestanek: 1. in 2. teden v septembru 2020 na daljavo

2. roditeljski sestanek: 1. teden v februarju

3. roditeljski sestanek: izredni

 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava