OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Sodelovanje med šolo in straši je izjemno pomembno. Zato vas vabimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure.

 

Tako boste na tekočem o pomembnih dogajanjih na šoli ter o napredku svojega otroka. Za pogovor s posameznim  učiteljem se morate starši predhodno najaviti, saj vam želimo podati čim bolj celostno informacijo o vašem otroku. Najava je pomembna tudi zaradi morebitne odsotnosti učitelja na predviden dan govorilnih ur.

Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj za uspešno vzgojno dejavnost šole. Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj prijazna, odprta in učinkovita. V primeru reševanja konfliktnih situacij pa želimo, da starši upoštevate postopnost pri komuniciranju, kar pomeni, da se najprej obrnete na:

- učitelja,
- učitelja in razrednika,
- šolsko svetovalno službo,
- vodstvo šole.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE


Za pogovor s posameznim  učiteljem se morate starši predhodno najaviti, saj vam želimo podati čim bolj celostno informacijo o vašem otroku. Najava je pomembna tudi zaradi morebitne odsotnosti učitelja na dan govorilnih ur zaradi dni dejavnosti, nadomeščanj in izobraževanj.

 

Ura

Od

Do

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Predura

7.30

8.15

 

Iris K. Slabe

Karmen Knez

Mateja Rednak G.

1. ura

8.20

9.05Karmen Zupančič

2. ura

9.10

9.55

 

Natalija Rajh

Anka N. Ćehajić

Veronika Szillich

Marija Munda

Malica

9.55

10.05


3. ura

10.15

11.00

Irena Knific

Nena Arko


Mirka Terbižan Tadeja Klenar

Helena F. Jenko

Ines Mikulan

Aleša Dolinar

Marta Marolt

4. ura

11.05

11.50

Ana Ilić

Alja Šubic

Tanja B. Sovič

Klavdija Stražar

Metka Rotar

Anica Petrič


5. ura

11.55

12.40


 

Rado Ogrin

Barbara Avsec

Daniela Potočnik

Katja Rovan

6. ura

12.45

13.30


 

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE


1. popoldanske govorilne ure četrtek, 7. 10. 2021
2. popoldanske govorilne ure četrtek, 4. 11. 2021
3. popoldanske govorilne ure
(novoletni dogodek)
četrtek, 2. 12. 2021
4. popoldanske govorilne ure četrtek, 7. 1. 2021
5. popoldanske govorilne ure četrtek, 3. 3. 2022
6. popoldanske govorilne ure četrtek, 7. 4. 2022
7. popoldanske govorilne ure četrtek,  5. 5. 2022

Popoldanske govorilne ure potekajo od 17.00 do 18.30.

 

 

RODITELJSKI SESTANKI


1. roditeljski sestanek: 1., 2. oziroma 3. teden v septembru 2021

2. roditeljski sestanek: 1. teden v februarju

3. roditeljski sestanek: izredni

 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava