OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Sodelovanje med šolo in straši je izjemno pomembno. Zato vas vabimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure.

 

Tako boste na tekočem o pomembnih dogajanjih na šoli ter o napredku svojega otroka. Za pogovor s posameznim  učiteljem se morate starši predhodno najaviti, saj vam želimo podati čim bolj celostno informacijo o vašem otroku. Najava je pomembna tudi zaradi morebitne odsotnosti učitelja na predviden dan govorilnih ur.

Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj za uspešno vzgojno dejavnost šole. Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj prijazna, odprta in učinkovita. V primeru reševanja konfliktnih situacij pa želimo, da starši upoštevate postopnost pri komuniciranju, kar pomeni, da se najprej obrnete na:

- učitelja,
- učitelja in razrednika,
- šolsko svetovalno službo,
- vodstvo šole.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE


Za pogovor s posameznim  učiteljem se morate starši predhodno najaviti, saj vam želimo podati čim bolj celostno informacijo o vašem otroku. Najava je pomembna tudi zaradi morebitne odsotnosti učitelja na dan govorilnih ur zaradi dni dejavnosti, nadomeščanj in izobraževanj.

 

Ura

Od

Do

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Predura

7.30

8.15

 

Iris K. Slabe

Karmen Knez

Mateja Rednak G.

1. ura

8.20

9.05

Mojca Zupančič


Karmen Zupančič

2. ura

9.10

9.55

 

Barbara Žgavec

Natalija Rajh

Anka N. Ćehajić

Aleša Dolinar

Marija Munda

Veronika Szillich

Malica

9.55

10.05


3. ura

10.15

11.00

Irena Knific

Nena Arko


Anica Petrič

 

 

Mihaela Bola

Tadeja Klenar

Tone Krajnc

Helena F. Jenko

Marta Marolt

Ines Mikulan

4. ura

11.05

11.50

Ana Ilić

Tanja B. Sovič

Adrijana Černič

Branka J. Magister

Alja Šubic

Mirka Terbižan

Rok Gostiša

Smiljana Peklaj

Metka Rotar

Klavdija Stražar


Lea Dezire

Jana Brojan

5. ura

11.55

12.40


Rado Ogrin


Barbara Avsec

Daniela Potočnik

Maja B. Piščanec

Katja Rovan

 

 

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE


1. popoldanske govorilne ure četrtek, 7. 10. 2021
2. popoldanske govorilne ure četrtek, 4. 11. 2021
3. popoldanske govorilne ure
(novoletni dogodek)
četrtek, 2. 12. 2021
4. popoldanske govorilne ure četrtek, 7. 1. 2021
5. popoldanske govorilne ure četrtek, 3. 3. 2022
6. popoldanske govorilne ure četrtek, 7. 4. 2022
7. popoldanske govorilne ure četrtek,  5. 5. 2022

Popoldanske govorilne ure potekajo od 17.00 do 18.30. Za natančen termin govorilnih ur se dogovorite z učiteljem preko elektronske pošte.

 

 

RODITELJSKI SESTANKI


1. roditeljski sestanek: 1., 2. oziroma 3. teden v septembru 2021

2. roditeljski sestanek: 1. teden v februarju

3. roditeljski sestanek: izredni

 


(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava