OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Subvencionirana šolska prehrana
Sreda, 30 Januar 2013 20:53

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da od 1. 2. 2013 velja nov Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13), ki prinaša novosti v zvezi s SUBVENCIONIRANO ŠOLSKO PREHRANO.

1. SPREMEMBE ŠOLSKE PREHRANE

 

Za proračunski leti 2013 in 2014 bodo do BREZPLAČNE MALICE upravičeni:

- učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 odstotkov neto povprečne plače v RS (brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek).

Od 1. 2. 2017 bodo do BREZPLAČNEGA KOSILA upravičeni:

- učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 odstotkov neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka) (brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek.).

2. ODLOČBE PO URADNI DOLŽNOSTI

Centri za socialno delo bodo po uradni dolžnosti izdali odločbe z veljavnostjo do 30. 6. 2013 o subvenciji prehrane tistim, ki nimajo priznane pravice do dodatne subvencije za malice ali do subvencije za kosila na dan 31. 12. 2012, IMAJO pa:

  • v družini (za katerega koli otroka) na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji.

V tem primeru vlaganje vlog za subvencijo prehrane ni potrebno. Odločbe naj bi vsi upravičenci prejeli do konca januarja.

3. VLOŽITEV VLOGE

Vlogo za subvencijo malice ali subvencijo kosila morajo vložiti tisti, ki nimajo priznane pravice do dodatne subvencije za malico ali do subvencije kosila in na dan 31. 12. 2012 NIMAJO:

  • v družini veljavne odločbe o otroškem dodatku ali o državni štipendiji in želijo uveljavljati pravico do subvencije za malico oziroma kosila po novi zakonodaji oziroma od 1. 2. 2013 dalje.

Vlogo za subvencijo malice ali subvencijo kosila vložite pri pristojnem Centru za socialno delo, pri čemer se bo izpolnjevanje pogojev ugotavljalo na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka.

Za več informacij pokličite na pristojni Center za socialno delo.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava