OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Obvestilo o ponovnem odprtju šole za učence od 1. do 3. razreda

Spoštovani starši in učenci!

 

V ponedeljek, 18. maja, šola znova odpira vrata za učence od 1. do 3. razreda. Ker izvedba pouka v danih razmerah od nas zahteva velika organizacijske prilagoditve, vas prosimo, da do torka, 12. 5. 2020, izpolnite obrazec google forms, s katerim bomo pridobili nujne informacije, da pouk lahko izpeljemo v skladu z vsemi zahtevanimi prilagoditvami.

 

 

Pouk bo organiziran v skupinah do 15 učencev in po priporočilih, ki smo jih prejeli, otroci naj ne bi prehajali med skupinami. Zato priporočamo, da, v kolikor seveda imate možnost varstva, otrok v tem času ne vpišete v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje.

 

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Tudi to izjavo vam pošiljamo v priponki. Učenci naj podpisano izjavo prinesejo v šolo v ponedeljek, 18. 5. Če nimate možnosti, da jo sami natisnete, to sporočite razredniku, ta pa vas bo pred pričetkom pouka obvestil, kdaj in kje lahko podpišete izjavo v šoli.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Ta seznam smo vam že poslali. Če je v družini oziroma v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se o tem posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine. Zdravniško potrdilo posredujete razrednikom.

O bolj natančni organizaciji pouka (razvrstitev učencev v skupine, režim vstopanja in odhajanja iz šole …) vas bodo razredniki v tem tednu še obvestili.

Ponovno vračanje v šolo je velik izziv za nas, učitelje, zavedamo pa se, da bo to še večji izziv za učence, saj bo pouk potekal v zelo spremenjenih okoliščinah. Pomembno je, da se o novih higienskih ukrepih, predvsem pa o zahtevi po socialni distanci pred vstopom v šolo z njimi pogovarjate tudi vi. Le skupaj nam bo uspelo tudi v novih razmerah ustvariti spodbudno in zdravo učno okolje.

Ob tej priložnosti se učitelji toplo zahvaljujemo vam, staršem, saj pouka na daljavo brez vas ne bi zmogli izpeljati. In vemo, da lahko računamo na vas tudi pri pripravi vaših otrok za ponoven vstop v šolo. Sreča je, da vas imamo!

 

Učitelji in vodstvo OŠ Mirana Jarca

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava