OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Obvestilo staršem o uvajanju razširjenega programa Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok v šolskem letu 2018/19

Spoštovani starši!

 

Obveščamo vas, da je naša šola ena od tistih, ki bomo v novem šolskem letu preizkušale nov koncept razširjenega programa osnovne šole, in sicer gre za uvajanje vsebinskega področja Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok (ZGDP). Učencem bomo zato nudili možnost dodatnih ur gibanja, vsebin o zdravju in varnosti ter o zdravi prehrani.

 

 

Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

 

Cilji razširjenega programa so spoznati različne vsebine in načine udejanjanja zdravega življenjskega sloga, jih preizkusiti in doživeti, in sicer bomo uresničevali naslednje cilje: ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje, izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,, spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju, pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost, oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.

 

V sklopu tega programa učencem omogočamo 5 ur gibanja na teden, kar je seštevek ur obveznega in razširjenega programa. Dejavnosti bodo prilagojene razvojni stopnji učencev in njihovim sposobnostim.

 

Starše vljudno naprošamo, da nam izpolnjene prijavnice, ki ste jih dobili v tem tednu, vrnete do torka, 19. 6., saj sta potek in obseg programa odvisna od števila prijavljenih učencev.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava