OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Izbirni predmeti 2019/20
Torek, 21 Maj 2019 18:22

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

v kratkem se boste odločali o izbirnih predmetih za šolsko leto 2019/20. Svetujemo vam, da dobro premislite in izberete predmet/-e, pri katerem bo učenec lahko glede na svoje interese uspešen.

Letošnja izbira bo potekala spletno. Vsak učenec bo dobil geslo za vstop v aplikacijo za izbor, ki bo možen do 31. 5. 2019. Učenci bodo v juniju obveščeni o razvrstitvi, saj se bodo izvajali predmeti, za katere bo oddanih dovolj prijav.

 

Neobvezni izbirni predmeti

Ti predmeti so neobvezni, kar pomeni, da jih ni nujno izbrati. Ko pa učenec predmet izbere, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta in ta postane enakovreden drugim predmetom. Odsotnost od pouka pri teh predmetih je potrebno opravičiti. Vsi ti predmeti se ocenjujejo, ocena se zapiše v spričevalo.

Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, računalništva, športa ter tehnike.

Učenci 7., 8. in 9. razreda lahko izberejo pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

 

Katalog neobveznih izbirnih predmetov

 

Obvezni izbirni predmeti

Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne, triletne (lahko tudi krajše), enoletne (vezane na razred) in enoletne predmete.

Učenec obvezno izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami.

Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena v dnevnik in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko. Uveljavljanje glasbene šole označite pri prijavi.

 

7. razred

8. razred

9. razred

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava