OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Kako do statusa športnika/umetnika?

Učenci, ki želijo v tem šol. l. imeti status učenca perspektivnega in vrhunskega športnika oz. status učenca perspektivnega in vhunskega umetnika, morajo vso potrebno dokumentacijo oddati do 28. 9. 2018. Starši izpolnijo Vlogo za pridobitev statusa (obrazec dobite tukaj). Predlogu za status priložite ustrezna potrdila (z obrazci spodaj).

 

 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Potrdilo o članstvu v klubih in treningih

Potrdilo o registraciji pri športni panožni zvezi

Potrdilo o uspehih na umetniških tekmovanjih

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava